Copyright 2021 - Custom text here
4 ก.พ. 2564 อบต.โนนหมากมุ่น ดร.วันชัย ไพเราะ นายก อบต. พร้อมด้วยนางสุมาลี โปแก้ว รองนายก อบต. และพนักงาน ลงพื้นที่ หมู่ 3 บ้านหนองจาน ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองจาน... พร้อมด้วยการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนบ้านหนองจานที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ โดย อบต.โนนหมากมุ่น นำโดย ดร.วันชัย ไพเราะ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาด ที่ 6 อรัญประเทศ